កំរិត VIP

ជួង

ការ៉ូ

កឺ

ប៊ិច

តម្រូវការតំឡើងកំរិត
ដាក់ប្រាក់អប្បបរិមា ក្នុងមួយថ្ងៃ - $3,000 $8,000

$25,000

ការបង្វិលប្រាក់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍
បង្វិលប្រាក់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ - 5% 10% 15%
សិទ្ធពិសេសកំរិត VIP
ការកើនឡើងប្រាក់រង្វាន់ ប្រាក់រង្វាន់សមាជិកថ្មី 30$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង  100$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង 300$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត   10$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង 25$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 5 ដង 50$ ភ្នាល់វិលជុំគុណ 10 ដង
ការដាក់ប្រាក់-ដកប្រាក់ ✔️ ✔️ សិទ្ធពិសេសខ្ពស់បំផុត សិទ្ធពិសេសខ្ពស់បំផុត
ហ្វ្រីគ្រេឌីតរូបមន្តបាក់ការ៉ាត់ដល់មិត្តភក្តិ - ✔️ ✔️ ✔️
ប្រូម៉ូសិនសំរាប់សមាជិក VIP - - ✔️ ✔️
សកម្មភាពពិសេស - - ✔️ ✔️
ខួបទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ហ្វ្រី - - ✔️ ✔️
អំណោយនិងរង្វាន់ពិសេស - - - ✔️
សេវាកម្មសន្សំពិសេសបំផុត VIP - - - ✔️
ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ - - - ✔️
តម្រូវការដើម្បីរក្សាកំរិត
ចំនួនការភ្នាល់វិលជុំក្នុងមួយខែ - សន្សំ $ 25,000 ក្នុងមួយខែ សន្សំ $ 60,000 ក្នុងមួយខែ សន្សំ $ 120,000 ក្នុងមួយខែ
© 2024 fafa212.com All rights reserved.
FAFA212 ជាគេហទំព័រល្បែងតាមអ៊ីនធើណេតដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់
ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ PAGCOR © ២០២០ ។


សូមអភ័យទោស, អ្នកត្រូវតែចូលក្នុងមុនពេលអ្នកអាចបើកហ្គេមបាន